Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

Czeska
13:24
Założymy się?
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaQudaci Qudaci
Czeska
13:23
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viavertheer vertheer
Czeska
13:21
6364 aa9a
Reposted fromfor-witches for-witches viaPicki91 Picki91
Czeska
13:19
2256 3cf5
Reposted fromfungi fungi viafadenb fadenb
Czeska
13:18
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 vianotperfectgirl notperfectgirl
Czeska
11:35
Czeska
11:22
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Czeska
11:19
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans, Obiecaj mi
Czeska
11:17
Czeska
11:16
Czeska
11:12
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viaArecaS ArecaS
Czeska
11:11
1192 8aed
Reposted fromillidan illidan viaLilaLola LilaLola

June 26 2015

Czeska
17:53

memestealingbisexual:

spentingarrulity:

twisteddoodles:

How to respond to the question ‘Are they twins?’. 

Adding from my brother: “You see it too??”

“Triplets, actually. I’m the third.”

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viafub fub
Czeska
17:52
5677 b44c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaswaczyna swaczyna
Czeska
17:50
5969 c01b 500
nice
Reposted frombiru biru viaswaczyna swaczyna
Czeska
17:48
4941 a0ae
Czeska
17:46
7627 d70c 500
Reposted fromfub fub viabastinat0r bastinat0r
Czeska
17:46
7627 d70c 500
Reposted fromfub fub viabastinat0r bastinat0r
Czeska
17:41
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viaEdgi Edgi
Czeska
17:40

thatlittleegyptologist:

thatlittleegyptologist:

“I am one who loves to touch your butt”

or an alternate translation 

“I am one who loves to mount your butt”

I always forget I used my 7+ years of University education in Egyptology to write “I love butts” in Middle Egyptian. Time well spent. 

Reposted fromhairinmy hairinmy viafub fub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl